23 november 2016

Voorwaarden Fair Use Policy ComputerZorg abonnementen

Voorwaarden Fair Use Policy ComputerZorg abonnementen (ingaand 1-1-2015)

Onbeperkte computerhulp van ComputerZorg is gebonden aan een ”Fair Use Policy” om de dienst voor iedereen betaalbaar te houden. De Fair Use Policy omvat alle computerhulp die ComputerZorg verleent, online, offline, aan de telefoon & andere computerhulp niet aan de telefoon.

De limiet binnen alle abonnementen is gesteld op 300 minuten computerhulp per kalenderjaar. Zodra een gebruiker de limiet met tenminste 10% (30 minuten) overschrijdt dan wordt het abonnement direct beëindigd door ComputerZorg. De gebruiker kan na beëindiging van het abonnement gewoon gebruik  blijven maken van computerhulp, maar dan via het telefoonnummer 0900 – 6789 000 (80cpm) zonder maandelijkse abonnementskosten. Zodra het abonnement inactief is geworden kan de gebruiker 12 maanden lang geen abonnement meer afsluiten bij ComputerZorg.